Zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu „Ciekawość świata”

Zapraszamy na ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkanie z cyklu „Ciekawość świata”. Odbędzie się ono w dniu 2 grudnia br. o godzinie 17.30. Naszym gościem będzie dr Anetta Głowacka-Penczyńska. 

Dr Anetta Głowacka-Penczyńska, adiunkt na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Badacz historii kultury materialnej doby staropolskiej. Zainteresowania koncentrują się szczególnie wokół problematyki mieszczaństwa małych miast Wielkopolski w XVI-XVIII w. – kwestii majątkowych, gospodarczych i społecznych. Autorka wielu publikacji.

Spotkanie, zatytułowane Z lotów na Łysą Górę. Procesy o czary w nowożytnej Europie, dotyczyć będzie procesów o czary.

Czarownice „nie są to narodowe, rodzinną tradycją ukształtowane postacie, ale kosmopolitki; nie w tym lub owym kraju narodzone i wychowane, ale spłodzone na drodze rozstajnej między światem doczesnym a wiecznym, z ojca wojującego kościoła i matki ciemnoty”[1]. Strach przed grożącymi „złymi siłami” towarzyszył człowiekowi zawsze, stąd też wierzenia w zmory, wiedźmy, diabły, siły nieczyste, czarownice.  Czarownica wzbudzała strach z dwóch powodów. Pierwszym były jej magiczne umiejętności, uważano że uprawia czarną magię. Drugim powodem lęku, zwłaszcza wśród duchowieństwa i bardziej wykształconych warstw społecznych, było powszechne przekonanie, że jest ona sprzymierzeńcem i sługą diabła.

W Europie pierwsze procesy o czary miały miejsce już w średniowieczu. Ich największe natężenie przypada na XVI i XVII wiek. W Rzeczpospolitej najwięcej procesów o czary miało miejsce w XVII w.

W referacie omówione zostaną zagadnienia dotyczące procesów o czary w Europie i w Polsce. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na postrzeganie czarownicy w nowożytnej Europy, przebieg procesu o czary oraz zeznania domniemanych wspólniczek diabła. Na podstawie zeznań oskarżonych o czary kobiet omówione zostaną kwestie lotów na Łysą Górę, sabatów, kontaktów z diabłem i czarów.

Zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu. Wstęp wolny.

[1] R.Berwiński, Studia o literaturze ludowej, t.2, Poznań 1854, s. 181.

Materiał: dr Anetta Głowacka-Penczyńska 

Na okładce: fragment XVII-wiecznej polichromii z kościoła w Słopanowie – Diabeł zabiera karczmarkę. 

Justyna Makarewicz Inspektor ds. kultury, oświaty i ewidencji zabytków Urząd Miejski w Kcyni