Zapraszamy na wieś

Zachęcamy do udziału w imprezach plenerowych z cyklu „Wieś na weekend”. W najbliższą sobotę (24 sierpnia) Rozaliada w Gostycynie (powiat tucholski) i piknik historyczny w Wierzchucinie (powiat tucholski), w niedzielę (25 sierpnia) konkurs kulinarny na najlepsze potrawy z gęsiny w Płowcach (powiat radziejowski).

– Systematycznie wspieramy organizację imprez, które integrują społeczność lokalną oraz świetnie promują małe ojczyzny. Wielka w tym zasługa organizujących te wydarzenia lokalnych stowarzyszeń i fundacji – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W tym roku Urząd Marszałkowski przeznaczył wsparcie w wysokości ponad 85 tysięcy złotych na przygotowanie 21 wydarzeń promujących produkty regionalne, tradycyjne i ekologiczne, lokalne zwyczaje oraz dziedzictwo kulturowe wsi. Celem organizacji imprez jest aktywizacja mieszkańców wsi, podejmowanie inicjatyw służących włączeniu społecznemu, a także promocja przedsięwzięć finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wszystkie imprezy odbywają się w soboty lub niedziele między czerwcem a wrześniem. W najbliższą sobotę (24 sierpnia) festyn rodzinny Rozaliada poświęcony św. Rozalii, patronce gostycyńskiej parafii. W programie wydarzenia między innymi występ orkiestry dętej, rodzinne konkursy z nagrodami, loteria, parafialne koło fortuny, warsztaty plastyczne i garncarskie, balonowe animacje, gry i zabawy dla najmłodszych.

W sobotę (24 sierpnia) odbędzie się także piknik historyczny w Wierzchucinie, organizowany w stulecie odzyskania Pomorza i 75-lecie istnienia poligonu „Heiderkraut”. W programie między innymi tradycyjna inscenizacja historyczna z udziałem grupy rekonstrukcyjnej, występy wokalne, pieśni patriotyczne i legionowe, prelekcje i prezentacja mundurów żołnierskich, warsztaty plastyczne, grochówka z kuchni polowej, loteria fantowa oraz wieczorny koncert.

W niedzielę (25 sierpnia) zapraszamy na coroczną inscenizację bitwy pod Płowcami i wydarzenia towarzyszące, miedzy innymi konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z gęsiny dla kół gospodyń wiejskich z powiatu radziejowskiego. Zaplanowano także warsztaty plastyczne dla dzieci.

Lista wszystkich projektów w ramach konkursu „Wieś na weekend 2019”.

Beata Krzemińska – rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcie: Szymon Zdziebło