Zaproszenie na III Otwarte Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mroczy po raz trzeci organizuje Halowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które odbędą się 1 lutego 2020r. (od godz. 10.00) w Hali Widowiskowo-Sportowej w Mroczy przy ul. Józefa Piłsudskiego 4.

Zawody tego typu dla dzieci i młodzieży są najlepszą formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych w przyszłości, a także popularyzowania wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. W latach poprzednich w zawodach tych brało udział ponad 25 młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu czterech powiatów naszego województwa. Liczymy, iż w 2020 roku zainteresowanie turniejem będzie równie wysokie.

Na zgłoszenia czekamy do 23 stycznia br. Uczestnikom jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem zawodnicy startują w obuwiu halowym, należy zatem zabrać takowe obuwie na przebranie.

Harmonogram zawodów przedstawia się następująco:
godz. 9.30 – przyjazd drużyn MDP,
godz. 10.00 – otwarcie zawodów,
godz. 10.15 – odprawa i instruktaż drużyn startujących,
godz. 10.30 – przeprowadzenie konkurencji,
godz. 13.00 – podsumowanie zawodów oraz wręczenie dyplomów i medali.

Serdecznie zapraszamy

Oddział Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Mroczy