Zarząd Powiatu Nakielskiego obradował zdalnie

Wczoraj, 21 kwietnia 2020 roku po raz pierwszy odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Powiatu Nakielskiego. Posiedzeniu przewodniczył starosta nakielski Tadeusz Sobol, a osobiście w posiedzeniu uczestniczył Ignacy Pogodziński. Podczas posiedzenia przyjęto kilka uchwał oraz skierowano materiały oraz projektu uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu Nakielskiego, która również odbędzie się zdalnie już w przyszłym tygodniu.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcie: powierzone