Zarząd Powiatu Nakielskiego ogłasza konkursy ofert nr 2-6/2021

511

Dzisiaj, 11 stycznia 2021 roku Zarząd Powiatu Nakielskiego podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert nr 2-6/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2021 roku.

Ostateczny termin składania ofert w ramach konkursów 2-6/2020 ustala się na dzień 8 lutego 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

Warunki udziału w konkursach, terminy, kryteria oceny oraz wszelkie kwestie związane z konkursami opisane zostały szczegółowo w regulaminach konkursów 2-6/2020 – załączniki nr 1-5 do uchwały.

Wzór oferty (docx 156,67 KB)

Prawidłowo wypełniona oferta (docx 194,05 KB)

Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego (pdf 164,71 KB)

Zał. Nr 1 – Regulamin konkursu 2_2021 (pdf 497,22 KB)

Zał. Nr 2 – Regulamin konkursu 3_2021 (pdf 500,00 KB)

Zał. Nr 3 – Regulamin konkursu 4_2021 (pdf 515,39 KB)

Zał. Nr 4 – Regulamin konkursu 5_2021 (pdf 534,82 KB)

Zał. Nr 5 – Regulamin konkursu 6_2021 (pdf 508,21 KB)

Zał. Nr 6 – Regulamin komisji dokonującej oceny (pdf 129,19 KB)

Zał. Nr 7 – Karta oceny formalnej (pdf 77,76 KB)

Zał. Nr 8 – Karta oceny merytorycznej (pdf 65,14 KB)

źródło: Powiat Nakielski