Zarząd Powiatu Nakielskiego przyznał dotacje celowe spółkom wodnym

248

W budżecie powiatu nakielskiego na rok 2021 zabezpieczono na dotacje dla spółek wodnych środki w wysokości 80.000,00 złotych. Dzisiaj, 1 marca 2021 roku Zarząd Powiatu Nakielskiego podjął uchwałę w sprawie oceny wniosków o dotacje spółek wodnych oraz przyznania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Nakielskiego. Zarząd Powiatu Nakielskiego przyznał dotację celową w kwocie:

Gminnej Spółce Wodnej w Nakle nad Notecią – 16.000 zł

Gminnej Spółce Wodnej w Szubinie – 16.000 zł

Gminnej Spółce Wodnej w Mroczy – 16.000 zł

Gminnej Spółce Wodnej w Sadkach  – 16.000 zł

Spółce Wodnomelioracyjnej w Kcyni – 16.000 zł.

Wcześniej przed podjęciem uchwały, komisja powołana Zarządzeniem nr 57/20 Starosty Nakielskiego z dnia 21 września 2020 roku stwierdziła, że pięć spółek wodnych złożyło wnioski, które spełniają warunki określone w uchwale Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku ws. zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Nakielskiego, trybu postępowania w sprawie o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia. Zadania, na wykonanie których spółki planują wykorzystać przyznane dotacje, polegają na wykonaniu prac dotyczących utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych, stanowiących w rozumieniu zapisów ustawy Prawo wodne.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcie ilustracyjne