Zawsze w biegu. Jan Rodowicz „Anoda”

Powstanie Warszawskie to nie tylko rocznica wybuchu powstania, ale świadome pielęgnowanie pamięci o bohaterach i historii patriotycznego zrywu narodu polskiego.

Szczególny projekt

Zakład Karny w Potulicach był kolejną jednostką Okręgu Bydgoskiego, która miała zaszczyt zaprezentować objazdową wystawę fotograficzną przygotowaną przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Wystawa poświęcona była jednemu z bohaterów Powstania Warszawskiego – Janowi Rodowiczowi ps. Anoda, który brał czynny udział w powstaniu w Batalionie „Zośka”, przechodząc jeden z najcięższych szlaków bojowych powstania, od Woli przez Stare Miasto po Czerniaków.

Idea

Celem muzeum jest docieranie z materiałami wystawienniczymi do różnorodnych grup społecznych, prezentowanie ich w różnych instytucjach, placówkach oświatowych i samorządowych na terenie całej Polski. Te historyczno edukacyjne projekty, w swoim założeniu, mają upowszechniać wiedzę o historii naszego kraju, polskich bohaterach, wyjątkowych ludziach, którzy byli otwarci na drugiego człowieka i z pełną gotowością nieśli im pomoc, bez względu na okoliczności.

Wystawa

W naszej jednostce wystawę prezentowaliśmy w dniach od 14 do 21 VIII. Ekspozycja przeznaczona była zarówno dla funkcjonariuszy zakładu, a także dla osadzonych. Przez osiem dni wystawę obejrzało blisko 200 osób.

tekst: kpt. Jarosław Nurkiewicz

zdjęcia: mł.chor. Justyna Sejdowska

grafika: kpt. Jarosław Nurkiewicz