Zbiórka odpadów wielogabarytowych

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy współpracy ze Strażą Miejską w Nakle nad Notecią oraz Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią, wzorem lat poprzednich, organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów komunalnych wielkogabarytowych, w tym również odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt AGD, RTV, informatyczny). 

Ze względu na ogromne zainteresowanie poprzednimi akcjami, zbiórka będzie przeprowadzana odrębnie na terenie miasta i na terenach wiejskich gminy, według niżej podanego harmonogramu:

– 30 marca 2020r. (poniedziałek)sołectwa: Chrząstowo,  Trzeciewnica, Karnowo, Karnówko, Suchary, Małocin, Bielawy;

31 marca 2020r. (wtorek)sołectwa: Ślesin; Kazin, Michalin, Minikowo, Gumnowice, Olszewka, Lubaszcz;

– 1 kwietnia 2020r. (środa)sołectwa: Występ, Potulice, Gorzeń;

– 2 kwietnia 2020r. (czwartek)sołectwa: Paterek, Polichno, Rozwarzyn, Wieszki;

– 3 kwietnia 2020r. (piątek) – teren miasta Nakło nad Notecią.

Chęć skorzystania zorganizowanej akcji należy do dnia 20 marca2020 r. (piątek)zgłosić telefonicznie Straży Miejskiej w Nakle (bezpłatny nr tel. 986) lub w Urzędzie Miasta i Gminynr telefonów 52 386 7975; 52 386 79 76 lub email: bembnista.tomasz@umig.naklo.pl w temacie wpisując „Zbiórka odpadów wielkogabarytowych”  i dokładnie określić rodzaj oraz miejsce wystawienia odpadów (najlepiej przed posesję, budynek).

Odpady należy wystawić do godz. 600 w dniu planowanej zbiórki.

UWAGA!!! Nie będą zbierane opony oraz odpady wytworzone przez mieszkańców w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i rolniczą. 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy (-) Piotr Kalamon