Zbiórka odpadów wielogabarytowych

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy współpracy ze Strażą Miejską w Nakle nad Notecią oraz Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią, wzorem lat poprzednich, organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów komunalnych wielkogabarytowych, w tym również odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt AGD, RTV, informatyczny).

Ze względu na ogromne zainteresowanie poprzednimi akcjami, zbiórka będzie przeprowadzana odrębnie na terenie miasta i na terenach wiejskich gminy, według niżej podanego harmonogramu:

– 14 października 2019 r. (poniedziałek) – sołectwa: Chrząstowo, Trzeciewnica, Karnowo, Karnówko, Suchary, Małocin, Bielawy, Nowakówko;

– 15 października 2019 r. (wtorek) – sołectwa: Ślesin, Kazin, Michalin, Gabrielin, Minikowo, Gumnowice, Olszewka, Lubaszcz

– 16 października 2019 r. (środa) – sołectwa: Występ, Potulice, Gorzeń, Niedola, Elżbiecin, Kaźmierowo,  Piętacz;

– 17 października 2019 r. (czwartek) – sołectwa: Paterek, Polichno, Rozwarzyn, Wieszki, Janowo, Gostusza;

– 18 października 2019 r. (piątek) – teren miasta Nakło nad Notecią.

Chęć skorzystania z organizowanej akcji należy do dnia 8 października 2019 r. (wtorek) zgłosić telefonicznie Straży Miejskiej w Nakle (bezpłatny nr tel. 986), do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią (tel. 52 386 7975; 52 386 7976) lub email: bembnista.tomasz@umig.naklo.pl w temacie wpisując „Zbiórka odpadów wielkogabarytowych”  i dokładnie określić rodzaj oraz miejsce wystawienia odpadów (najlepiej przed posesję, budynek).

Odpady należy wystawić do godz. 800 w dniu planowanej zbiórki.

UWAGA!!! Nie będą zbierane odpady wytworzone przez mieszkańców w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i rolniczą.  W ramach zbiórki nie będą zbierane opony  i części samochodowe.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

(-) Piotr Kalamon