Zebranie sołeckie w Dębionku

Dnia 3 marca 2020 r. odbyło się spotkanie wiejskie w Dębionku, w którym uczestniczyło 45 mieszkańców. Zebranie rozpoczął i prowadził Sołtys Czesław Gagajek. W zebraniu uczestniczył wójt gminy Sadki Dariusz Gryniewicz. Sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2019. Następnie wójt poruszył tematy związane z systemem gospodarki odpadami i nieprawidłową segregacją oraz trwającym remontem budynku Posterunku Policji w Sadkach. W kolejnym etapie spotkania mieszkańcy sołectwa zgłaszali wnioski dotyczące m.in. utworzenia nowego sołectwa na terenie Gminy Sadki, wynajmu świetlicy wiejskiej, stanu dróg, problemu śmieci znajdujących się obok świetlicy wiejskiej w Dębionku oraz przydrożnych drzew stanowiących zagrożenie.

Urząd Gminy Sadki