Zebranie sołeckie w Kraczkach

W dniu 2 marca 2020 r. o godzinie 19.00 odbyło się zebranie sołeckie w miejscowości Kraczki. Pani Milena Szałkowska, przywitała przybyłego wójta gminy Sadki Dariusza Gryniewicza oraz mieszkańców. W dalszej kolejności przedstawiła sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2019 r. Następnie wójt przekazał informacje dotyczące  m.in. z systemem gospodarki odpadami i nieprawidłową segregacją, trwającym remontem budynku Posterunku Policji oraz przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego. Pytania mieszkańców dotyczyły stanu dróg, uszkodzenia lampy.

Urząd Gminy Sadki