Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie uczestniczy w inicjatywie „Mistrzowie Energii”

Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie pierwszy raz wzięła udział w inicjatywie „Mistrzowie Energii” – jest to konkurs przeznaczony dla szkół, który mówi o dobrych nawykach oszczędzania energii elektrycznej. Głównym zadaniem podczas inicjatywy było ukazanie naszym uczniom, jak należy dbać o to, by oszczędzać prąd. Poprosiliśmy uczniów o wykonanie prac plastycznych w formie plakatów, które wywiesiliśmy na korytarzu szkolnym oraz omówiliśmy je wspólnie z naszymi uczniami. Dzieci miały okazję uczestniczyć w warsztatach dotyczących najlepszych sposobów oszczędzania energii. Wspólnie z pracownikami i nauczycielami szkoły napisali i nagrali piosenkę zgodą z tematyką konkursu, a także wykonali, zredagowali i wydrukowali ulotki informacyjne, które potem rozdawali w szkole i poza nią. Razem z nauczycielami i pracownikami szkoły wykonywali eksperymenty, obliczenia, które praktycznie pokazały im w jaki sposób należy oszczędzać prąd, jak prawidłowo korzystać ze sprzętów elektrycznych, by nie czerpały niepotrzebnie więcej prądu, niż to konieczne, uczyły się nawyków gaszenia świateł, jeśli nie przebywają w pomieszczeniu, zauważali, że wyłączanie czujek sprzętów, ładowarek itp. są dobrym sposobem na oszczędność. Uczniowie mimo ograniczonego czasu, byli bardzo zaangażowani w tę inicjatywę, na pewno zdrowe, dobre nawyki oszczędzania prądu będziemy im wpajać przez cały czas podczas wykonywania różnych czynności. Wszystkie nasze działania związane z tą inicjatywą udostępnimy na portalach społecznościowych naszej szkoły, stronie internetowej szkoły oraz stronach miasta.
Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie