Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu. Termin to znów 30 dni

Wraz z początkiem 2020 r. rząd ustalił 30-dniowy termin, w którym należy zarejestrować kupiony lub sprowadzony pojazd. Obowiązuje on także w przypadku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu. Ze względu na epidemię koronawirusa już w marcu wydłużono ten czas do 180 dni. Okres tego ułatwienia skończył się jednak z nastaniem pierwszego dnia 2021 r. Obecnie termin znów wynosi 30 dni, a za niedopełnienie obowiązku grozi kara — od 200 do 1000 zł. Terminy dotyczące kar liczone są od momentu przyjęcia dokumentów przez urząd. W praktyce pierwsze kary zmotoryzowani mogą otrzymać z początkiem lutego.

opracował: Zbigniew Kubisz

zdjęcie ilustracyjne