Zmarł Jan Kowalczykiewicz długoletni nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu

8 maja 2020 zmarł długoletni nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu. Przez 32 lata uczył matematyki, był również wychowawcą wielu pokoleń absolwentów technikum w Samostrzelu. W 1988 roku  decyzją Rady Pedagogicznej został wybrany dyrektorem. Do chwili przejścia na emeryturę w 2001 roku pełnił funkcję wicedyrektora.

Urodził się w 20 czerwca 1936 roku w Wymysłowie, w dawnym powiecie wyrzyskim, pracował w Powiatowej Radzie Narodowej w Wyrzysku, był  kierownikiem Szkoły Podstawowej w Anielinach, a pracę w Samostrzelu rozpoczął w 1972 roku. Odnosił duże sukcesy jako nauczyciel matematyki, z których największym było wykształcenie znanego matematyka Henryka Pawłowskiego.

W pamięci absolwentów, nauczycieli i pracowników pozostanie jako niezwykle skromny, mądry, życzliwy i dobry człowiek, oddany swojej pracy i pasjom.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

tekst:  Małgorzata Ciechanowska