Zmarli nauczyciele szubińskich szkół: Dorota Mazurek i Rafał Witkowski

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy  wiadomość o śmierci Doroty Mazurek i Rafała Witkowskiego – nauczycieli wychowania fizycznego z szubińskich szkół.

Dorota Mazurek urodzona w Szubinie, w 1993 roku podjęła pracę jako nauczycielka wychowania fizycznego w Dobieszewie. 1  września 2000 roku została nauczycielem Gimnazjum nr 1 w Szubinie, następnie w  Szkole Podstawowej nr 1 Szubinie. W ciągu 28-letniej pracy zawodowej 5-krotnie była nagrodzona Nagrodą Dyrektora za szczególne osiągnięcia szkoły w sporcie gminnym, prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych, współorganizowanie szkolnych imprez sportowych. Zainicjowała i prowadziła Uczniowski  Klub Sportowy „JEDYNKA”. Swoje obowiązki zawodowe wykonywała sumiennie z dużym zaangażowaniem, stanowiąc wzór dla innych pedagogów oraz uczniów. Praca nauczyciela wychowania fizycznego była jej pasją i dawała jej wiele satysfakcji, co zaowocowało wieloma sukcesami na sportowych arenach. Zawsze uśmiechnięta, pomocna i pełna zapału do pracy – na zawsze pozostanie w sercach tych, którzy mieli okazję ją spotkać. Odeszła  przedwcześnie po ciężkiej i długiej chorobie.

Rafał Witkowski z urodzenia Szubinianin, w ciągu całej swojej pracy zawodowej był związany ze Szkołą Podstawowa nr 2 w Szubinie, w której od 1997 roku pełnił funkcję nauczyciela wychowania fizycznego. Wielokrotnie był wyróżniany Nagrodą Dyrektora i Burmistrza. W tracie swojej pracy zawodowej cechował się zaangażowaniem i wszechstronnością: ukończył wiele specjalistycznych warsztatów i szkoleń (m.in. kurs kolonijny, ratownika WOPR), promował zdrowy styl życia, opiekował się uczniami wyjeżdżającymi na basen, prowadził zajęcia pozalekcyjne w formie wolontariatu, organizował obozy sportowe w Więcborku, rozwijał umiejętności sportowe uczniów, osiągając wysokie wyniki  na szczeblu gminy, powiatu, województwa. Aktywnie działał na rzecz rozwoju sportu w środowisku lokalnym, współpracując ze szkołami na  terenie Gminy i organizując turnieje oraz sparingi. Angażował się także w unowocześnienie obiektów sportowych i bazy szkoły. Rafał Witkowski w pamięci naszej lokalnej społeczności pozostanie nie tylko wybitnym pedagogiem i autentycznym promotorem sportu i zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim szlachetnym człowiekiem pełnym empatii, zaangażowania, otwartości na potrzeby innych, zarówno podopiecznych, jak i współpracowników. Odszedł nagle i niespodziewanie.

źródło: Urząd Miejski w Szubinie

zdjęcie: Beata Danielewska – Szymczak