Zmiany na stanowiskach sołtysów w Wyrzy i Witosławiu

W ostatnich tygodniach w jednostkach pomocniczych gminy Mrocza zaszło kilka zmian. 8 lipca wskutek zrzeczenia się stanowiska przez Sołtysa Wyrzy – Mateusza Prill wygasł jego mandat. Na następnym zebraniu mieszkańcy sołectwa zadecydują komu powierzą tę funkcję. 15 lipca 2019 roku miało miejsce zebranie mieszkańców sołectwa Witosław w skład którego wchodzą Orle oraz Witosław. Miało ono na celu wybór nowego sołtysa. Zgłosiło się dwoje kandydatów – Magdalena Musiał-Resler oraz Adam Gondek. W zebraniu brało udział 78 uprawnionych mieszkańców. Dzięki 58 głosom poparcia Magdalena Musiał-Resler objęła stanowisko sołtysa. Jej przeciwnik uzyskał 16 głosów.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza