Żołnierze „Terytorialsi” z kontynuacją porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół w Szubinie

Dnia 18.12.2019r., jeszcze przed przerwą świąteczno-noworoczną oraz w dniach 11 i 13.02.2020r. instruktorzy z Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu i żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ps. „Zo”, kpr. Sławomir Wilkowski wraz z P. Maciejem Soplińskim oraz st. chor. sztab. Jacek Gralak i st. kpr. Tomasz Witkowski przeprowadzili w Zespole Szkół im.prof. E. Chroboczka w Szubinie, zajęcia z edukacji wojskowej i edukacji dla bezpieczeństwa z uczniami klas wojskowych Technikum i uczniami szkoły Branżowej. Zajęcia z naszymi „wyjątkowymi gośćmi” obejmowały nast. zagadnienia i tematykę: prezentacja kursu spadochronowego w Kujawskim Aeroklubie, który obejmuje szkolenie podstawowe składające się z szkolenia teoretycznego i praktycznego wraz z odbyciem skoku spadochronowego na samolocie typu JAK-12, Taktyka obejmująca m.in. konfigurację sprzętu będącego na wyposażeniu „Terytorialsów” (uniwersalną kamizelkę ochronną KWM02 i hełm kevlarowy), sygnały dowodzenia, szyki marszowe i maskowanie. Ponadto musztrę indywidualną i zespołową oraz promocję służby w wojskach Obrony Terytorialnej a konkretnie w szeregach 8 K-P Brygady. Po raz kolejny zaproszeni instruktorzy potwierdzili motto służby Wojsk OT „Zawsze blisko, zawsze gotowi”, do działania na obszarze naszej „małej Ojczyzny”. Tym razem szkolenie obejmowało szerszą grupę uczniów Zespołu Szkół w Szubinie.

Dziękujemy za kolejny pobyt w Szubinie i czas poświęcony naszym uczniom. Następne wspólne zajęcia z żołnierzami Brygady planowane są w miesiącu marcu na poligonie w Łojewie pod Inowrocławiem, pod warunkiem wyrażenia na nie zgody przez Dowódcę 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT płk. Krzysztofa Stańczyka. Dodatkową propozycją szkoleniową dla uczniów w „mundurach” będą zajęcia realizowane przez żołnierzy 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej” na bydgoskiej strzelnicy garnizonowej Jachcice. Liczymy na pozytywny finał w tej sprawie.

Zespół ds. Promocji Zespołu Szkół w Szubinie