Zostań jednym z Nas! Załóż mundur Służby Więziennej. Kolejna wizyta młodzieży za więziennym murem

Jak wygląda praca w zakładzie karnym? Kim jest funkcjonariusz Służby Więziennej? Jakie stoją przed nim zadania? Tym razem „na nasz potulicki teren” zaprosiliśmy ponownie uczniów z Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie.

Za murem. W mundurze. W bezpośrednim kontakcie ze skazanymi.

Podczas dzisiejszej wizyty szczególnie przedstawiliśmy zadania z jakimi mierzy się dział ochrony funkcjonujący w strukturach jednostek penitencjarnych. Ta wizyta zdecydowanie należała właśnie do tego działu.

„Pełnienie służby w dziale ochrony stanowi wyzwanie pod wieloma względami – dbanie o bezpieczeństwo społeczeństwa musi iść w parze z porządkiem i ładem w jednostce penitencjarnej. To bardzo istotny element, gdyż wpływa na nasze bezpieczeństwo i jest istotne w kontekście optymalnego funkcjonowania jednostki. Funkcjonariusze działu ochrony niejednokrotnie działają w sytuacjach nagłych, często nieprzewidywalnych wymagających od nich predyspozycji osobowościowych i znajomości przepisów. To odpowiedzialna praca „– mówił kpt. Rafał Ciechacki, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach.

Struktura

Funkcjonariusze działu ochrony stanowią najliczniejszy dział w strukturach jednostek organizacyjnych. W sieci organizacyjnej tego działu znajdziemy kierownika, jego zastępcę, inspektorów ds. ochrony, dowódców zmian, funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziałach mieszkalnych. Są też funkcjonariusze dozorujący osadzonych podczas ich przemieszczania się po terenie jednostki organizacyjnej lub doprowadzających interesantów, funkcjonariusze sprawujący bezpośrednią opiekę nad psami czy pełniący służbę przy wejściu do jednostki organizacyjnej, ale także dozorujący spacery osadzonych, pełniący służbę przy udzielaniu widzeń albo na stanowisku monitorowego, funkcjonariuszy dozorujących osadzonych zatrudnionych na terenie zakładu karnego, czy na stanowiskach uzbrojonych.

Przyszłość w mundurze

To było intensywne spotkanie, które pozwoliło zaprezentować misję i zadania jakie stoją przed Służbą Więzienną, a także pokazać szeroki wachlarz podejmowanych działań. Więzienie to system powiązanych ze sobą struktur, które wzajemnie się przenikają, co pozwala na sprawne i optymalne funkcjonowanie poszczególnych komórek. W strukturze potulickiej jednostki penitencjarnej znajdziemy dział ochrony, dział penitencjarny, dział kwatermistrzowski, dział ewidencji, dział finansowy, dział kadr, dział techniki i łączności, dział organizacyjno-prawny, służbę zdrowia a także dwa oddziały terapeutyczne. Różne obszary zainteresowań można rozwijać nosząc mundur, w każdym z wyżej wymienionych działów znajdziemy specjalistów z różnorodnych dziedzin. Projektując swoją wizję przyszłości warto także ten aspekt wziąć pod uwagę. Młodzi goście mieli możliwość zapoznania się ponadto z uzbrojeniem jakim dysponuje Służba Więzienna i wybranymi środkami przymusu bezpośredniego. Uczniowie zobaczyli jeden z budynków mieszkalnych oraz halę produkcyjną, w której reazlizowany jest program ministerialny „Praca dla więźniów”.

Rekrutacja

Nabór do Zakładu Karnego w Potulicach trwa do 23 marca 2023 r. W przypadku pytań związanych z rekrutacją zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: (52) 587-44-33. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

 

Tekst: ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber

Zdjęcia:por. Krzysztof Jurek