ZSP w Szubinie podpisał porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2019 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu – pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna.

Jako jedyna w Polsce, Wyższa Szkoła Logistyki, realizuje autorski program współpracy ze szkołami średnimi i policealnymi kształcącymi w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

Elementy współpracy:

 • pomoc w realizacji procesu edukacyjnego poprzez trwałą współpracę WSL z nauczycielami i dyrekcjami szkół;
 • organizacja wycieczek do WSL, podczas których uczniowie uczestniczą w wykładach o tematyce logistycznej, zwiedzają Krajowe Laboratorium RFID oraz jedną z współpracujących z WSL firm logistycznych;
 • wydawanie podręczników dostosowanych do programu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych (przy współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania);
 • przekazywanie szkołom materiałów i pomocy dydaktycznych oraz pomoc w nawiązywaniu współpracy między szkołami a przedsiębiorstwami;
 • uruchomienie studiów podyplomowych „Logistyka – studia dla nauczycieli” – dzięki którym nauczycie mają możliwość pogłębić wiedzę logistyczną, przenosząc ją na grunt edukacji w szkołach. Studia trwają 3 semestry i stanowią jedną z form samokształcenia w trakcie realizacji kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli;
 • funkcjonowanie portalu internetowego www.szkolysrednie.wsl.com.pl , będącego platformą wymiany informacji pomiędzy nauczycielami (portal jest na bieżąco uzupełniany o materiały dydaktyczne pozyskiwane od firm partnerskich);
 • organizacja corocznego Forum Nauczycielskiego WSL, podczas którego podsumowuje się dotychczasową współpracę Uczelni ze szkołami oraz określa jej dalsze kierunki rozwoju;
 • organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształcących na kierunkach: technik logistyk i technik spedytor;
 • przebiegu współpraca w ramach projektu „Wielkopolska musi wiedzieć”, zakładającego współpracę szkół z firmami, dzięki której absolwenci będą mieli dużo większe szanse na pracę, a firmy łatwy dostęp do wykwalifikowanych pracowników;
 • współpraca w ramach innowacyjnego projektu edukacyjnego „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji” z wykorzystaniem oprogramowania ERP firmy Epicor, w ramach którego zostanie stworzona innowacyjna metoda kształcenia z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w prowadzeniu laboratoriów w szkołach ponadgimnazjalnych.
Wyższa Szkoła Logistyki współpracuje z różnorodnymi instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Należą do nich uczelnie, stowarzyszenia, instytuty badawcze i przedsiębiorstwa zajmujące się szeroko rozumianą problematyką logistyczną. Uczniowie i nauczyciele ZSP mieli możliwość uczestniczenia w życiu WSL dzięki wizytom na uczelni podczas:
 • LogMeeting – Logistyka to przygoda – 23 listopada 2017 roku (kliknij)
 • wycieczka dydaktyczna uczniowie klasy III Technikum 11 stycznia 2019 roku (kliknij)
 • XIII Forum Nauczycielskie, Temat spotkania „Gospodarka 4.0”, 21 i 22 lutego 2019 roku   
 • Studnia Podyplomowe dla 2 nauczycieli w ramach projektu „EduAkcja w technikach”

oraz biorąc udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej – edycja 10 i 11 (kliknij) (kliknij)

Alicja Jaśkowiak – ZSP w Szubinie