ZUS zakończył wysyłkę PIT-ów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozesłał już ponad 9,73 mln deklaracji podatkowych PIT do swoich klientów. Trafią one do wszystkich osób, które w zeszłym roku chociaż raz pobrały świadczenie wypłacane przez naszą instytucję. W województwie kujawsko- pomorskim PIT-y trafią do niemal 510,4 tys. osób.

Wzorem lat ubiegłych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania podatnikom nie później niż do końca lutego 2020r. rocznego obliczenia podatku oraz imiennych informacji o wysokości dochodu i pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2019r. tytułu wypłaty:

  • świadczeń emerytalno-rentowych – na formularzu PIT 40A/11A,
  • zasiłków przysługujących z ubezpieczenia społecznego – na formularzu PIT 11A,
  • świadczeń należnych po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody – na formularzu PIT 11,

W województwie kujawsko-pomorskim z blisko 510,4 wysyłanych deklaracji, w granicach 448tys. otrzymają emeryci i renciści. Pozostałe formularze trafią m.in. do osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, czy opiekuńcze – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Kiedy ZUS wyda duplikat

W uzasadnionych przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać
w każdej placówce ZUS

Kogo ZUS rozliczy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że świadczeniobiorcy, którzy nie mają dodatkowych dochodów poza świadczeniem z ZUS, PIT-40A jest gotowym rozliczeniem podatkowym. Jeśli jednak emeryt lub rencista chce skorzystać z ulg lub odliczeń podatkowych, powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym do końca kwietnia.

Każdy emeryt i rencista może również przekazać „1 procent” podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja, co w roku ubiegłym, nie trzeba składać dodatkowych dokumentów. Natomiast podatnik, który chce zmienić odbiorcę „1 procenta”, powinien dostarczyć do urzędu skarbowego wypełniony druk PIT-OP.

Po raz pierwszy w akcji podatkowej za 2019 rok wraz z PIT 40A/11A będzie wysyłana informacja o przekazaniu do ZUS raportu informacyjnego przez płatnika składek.Raport informacyjny ZUS RIA składa do ZUS-u płatnik składek, jeśli chce skrócić okres przechowywania akt pracowniczych danej osoby z 50 do 10 lat.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego