„Życie ludzkie w moich rękach” – podsumowanie projektu w szubińskim Liceum

10 grudnia 2019 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Szubinie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Życie ludzkie w moich rękach”. Projekt był finansowany ze środków powiatu nakielskiego w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych.
Celem projektu było w głównej mierze ukazywanie wartości życia ludzkiego, uświadomienie wagi udzielania pierwszej pomocy, doskonalenie zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych, głównie w wypadkach komunikacyjnych, przygotowanie uczniów do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń, nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, wdrażanie do współpracy w zespole przestrzegania norm, reguł i zasad postępowania, propagowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy w szkole i w środowisku lokalnym.
W ramach projektu przeprowadzono dwa kursy dla młodzieży: „Pierwsza pomoc” i „Kurs udzielania pomocy w przypadku wypadków komunikacyjnych”. Od kwietnia 2018 roku regularnie odbywały się zajęcia doskonalące umiejętności drużyny sanitarnej, która była głównym beneficjentem projektu. Członkowie drużyny przeprowadzili akcje promujące udzielanie pomocy przedmedycznej dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych gminy Szubin. Promowano także pierwszą pomoc wśród dorosłych mieszkańców Szubina, demonstrując symulacje sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu w Klubie Diabetyka w Szubinie, organizując pokaz pierwszej pomocy na miejskim parkingu (symulacja wypadku drogowego) czy rozprowadzając wśród mieszkańców miasta ulotki zawierające podstawowe informacje o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych gminy Szubin mieli także okazję sprawdzić swoje umiejętności niesienia pomocy w konkursie: „Potrafię ratować”.
W trakcie uroczystego podsumowania projektu wręczono uczniom zaświadczenia i certyfikaty ukończenia kursów oraz dyplomy, podziękowania i nagrody za udział w konkursie.
Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów nie tylko naszej szkoły. Okazał się bowiem ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu. Zajęcia praktyczne i szkolenia, prowadzone w atrakcyjny sposób i przez atrakcyjnych partnerów, a także możliwość zdobycia certyfikatów, zachęciły uczniów do uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych. Biorąc w nich udział, pokonali stereotypy mówiące o tym, że udzielanie pierwszej pomocy jest trudne. Bardzo chętnie tworzyli symulacje dla kolegów, którzy natychmiast wdrażali ćwiczone i wielokrotnie powtarzane procedury. Uczyli więc nie tylko siebie nawzajem, ale zdobyli przede wszystkim praktyczne umiejętności, które mogą przydać się w życiu codziennym. Cel projektu został zatem osiągnięty – życie ludzkie jest w ich rękach.

Lidia Leciejewska