101 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

101 lat temu mieszkańcy historycznej Wielkopolski, a także Kujaw Zachodnich, Pałuk i Krajny spontanicznie chwycili za broń, by przyłączyć te ziemie do odradzającej się Polski. Główne uroczystości rocznicowe odbywają się dziś (27 grudnia) w Poznaniu i jutro (28 grudnia) w Warszawie. Dzisiaj uroczystości odbyły się także w Bydgoszczy z udziałem wicemarszałka województwa Zbigniew Ostrowski.

– Ten zwycięski zryw, u którego podstaw leżały poczucie tożsamości narodowej, solidarność i oparcie w solidnym, nowoczesnym zapleczu gospodarczym, przesądził o powrocie do macierzy znacznej części ziem obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. Chwała powstańcom, chwała bohaterom! To dzięki nim w naszym regionie z dumą świętujemy stulecie odzyskania niepodległości i mówimy dziś po polsku – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Pierwsza wojna światowa i upadek mocarstw zaborczych otworzyły Polsce drogę do niepodległości, ale sprawa granic, przede wszystkim zachodniej i północnej granicy Rzeczypospolitej, pozostawała otwarta aż do ustaleń traktatu wersalskiego. Powstanie, które szybko uzyskało solidne zaplecze organizacyjne i materialne, było decydujące dla ich korzystnego dla Polaków wyznaczenia.

Beata Krzemińska – rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcie: Filip Kowalkowski – UMWKP