137 mln zł postojowego dla mieszkańców województwa

W województwie kujawsko-pomorskim ZUS wypłacił ponad 137mln zł z tytułu świadczeń postojowych. W skali kraju to kwota 2,9 mld zł.Ten rodzaj wsparcia ma zrekompensować przedsiębiorcom i osobom wykonującym umowy cywilnoprawne spadek przychodów w związku z pandemią.

Od połowy kwietnia ZUS wypłaca na rachunki bankowe pieniądze w ramach świadczenia postojowego. Niektórzy otrzymali świadczenie już po raz trzeci.Wysokość świadczeń postojowych wypłaconych na Kujawach i Pomorzu przekroczyła już 137 mln zł.,a pomoc taką otrzymało blisko 70 tys. mieszkańców naszego regionu – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

O świadczenie mogą starać się przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, których dotknęły finansowe skutki pandemii koronawirusa. Żeby skorzystać z tej formy wsparcia, trzeba spełnić określone warunki.W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jednym z nich jest spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Czyli załóżmy, że przedsiębiorca składa pierwszy wniosek o postojowe w czerwcu, to w maju jego przychód musi być, o co najmniej 15 proc. niższy niż w kwietniu – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek i według obecnie obowiązujących przepisów może być wypłacone maksymalnie trzy razy. Chcąc wystąpić o kolejne postojowe należy złożyć w ZUS odpowiedni druk RSP-CK lub RSP-DK. Wniosek ten składa już sam zainteresowany, który oświadcza

że jego sytuacja materialna nie uległa poprawie. Porównuje swoją obecną sytuację do tej sprzed złożenia wniosku o pierwsze świadczenie. W oświadczeniu nie musi wykazywać spadku przychodów o kolejne 15 proc., ale jego sytuacja materialna powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.Kolejna wypłata świadczenia może zostać przekazana na konto nie wcześniej niż w następnym miesiącu po wypłacie poprzedniego świadczenia – dodaje rzeczniczka.

Osoby, które złożyły wniosek o postojowe albo o zwolnienie z opłacenia składek mogą teraz sprawdzić status swojego wniosku na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy wskazówki, jak w prosty sposób ustalić co się z nim dzieje– mówi Krystyna Michałek.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego