29 laptopów zostało przekazanych najbardziej potrzebującym uczniom w Gminie Kcynia

O programie Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“ pisaliśmy już wcześniej i dziś nastąpiła chwila, gdy do tematu wracamy aby go podsumować. O tym, że w okresie zdalnego nauczania brakuje sprzętu wielu uczniom nie trzeba nikogo przekonywać, o tym, że uczniowie uczą się korzystają z internetu mobilnego i stacjonarnego- również. Jestem przekonany, że 29 laptopów, które trafią do uczniów naszej gminy, to kropla w morzu potrzeb, ale jak to mówią lepsze to niż nic.

Jak informuje nas Pani Ewa Hałas z Urzędu Miejskiego w Kcyni z początkiem kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół bez wkładu własnego. Program finansowany jest ze środków budżetu Unii Europejskiej. Wniosek Gminy Kcynia o przyznanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, został pozytywnie zweryfikowany.

Gmina Kcynia dzięki programowi miała możliwość zakupu sprzętu za bardzo ładną kwotę 70.000 złotych. Dyrektorzy szkół zostali poproszeni o przedstawienie organowi prowadzącemu listy uczniów najbardziej potrzebujących wspomniane komputery. Nie trzeba się długo zastanawiać, że listy uczniów potrzebujących w stosunku do realnych możliwości płynących korzyści z realizacji programu Ministerstwa Cyfryzacji są o wiele większe.

Program umożliwił Gminie Kcynia zakup 29 szt. laptopów na łączną kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących uczniów 9 naszych szkół liczących ogółem 1.336 uczniów (8 podstawowych i jednej średniej).- czytamy w dokładnym wyliczeniu Gminy.

W czwartek dyrektorzy szkół odbierali laptopy, które w najbliższych dniach trafią do najbardziej potrzebujących uczniów. Po upływie epidemii covid-19, laptopy trafią do szkół i służyć będą do prowadzenia działań edukacyjnych– pisze Pani Ewa Hałas. W tym miejscu podkreślę, że laptopy nie będą własnością uczniów, a zostaną tylko wypożyczone na czas trwania zdalnego nauczania.

Laptopy rozdysponowane zostały następująco (przyjęte kryterium – liczebność placówki oświatowej): – 9 laptopów uczniom SP w Kcyni; – 6 laptopów uczniom ZST w Kcyni; – 3 laptopy uczniom SP w Dziewierzewie; – 3 laptopy uczniom SP w Laskownicy; – 3 laptopy uczniom SP w Mycielewie; – 2 laptopy uczniom SP w Palmierowie; – 1 laptop dla ucznia SP w Dobieszewie; – 1 laptop dla ucznia SP w Sipiorach; – 1 laptop dla ucznia SP w Rozstrzębowie.

Czas zdalnego nauczania jest czasem wspólnej nauki uczniów, nauczycieli i rodziców. Tylko dzięki cierpliwości przy pracy zdalnej, często nie łatwej, problemach z platformami edukacyjnymi, łączami internetowymi czy wydolnością komputerów i smartfonów udaje się realizować ten trudny okres nauki. Oczywiście, że 29 laptopów to mało ale zawsze to już choćby małe wsparcie dla najbardziej potrzebujących uczniów. Myślę, że uczniowie, rodzice i nauczyciele już bardzo tęsknią za sobą i żaden komputer nie zastąpi wzajemnych relacji.

tekst.Robert Koniec

fot. Ewa Hałas/UM w Kcyni