40 lat w służbie ochrony przeciwpożarowej asp. sztab. Mieczysława Berka

W dniu 1 lipca 2019 roku, 40-lecie pracy zawodowej i służby obchodził Pan asp. sztab. Mieczysław Berka pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Szubinie. W związku z jubileuszem w dniu dzisiejszym, 3 lipca 2019 roku na zmianie służby w tutejszej jednostce Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią st. bryg. Franciszek Sobiechowski w towarzystwie bryg, Mariusza Mantycha – dowódcy JRG w Szubinie i asp. szt. Jerzego Bejmowicza – zastępcy dowódcy JRG w Szubinie, pogratulował jubilatowi wytrwałości w służbie, życząc w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Nakle n. Not. bryg. Sławomira Reszkowskiego, własnym oraz koleżanek i kolegów z PSP dużo zdrowia oraz satysfakcji w dalszej pracy zawodowej.

Pan aspirant sztabowy Mieczysław Berka służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1979 roku w Zawodowej Straży Pożarnej w Szubinie na stanowisku kierowca. W roku 1992 został mianowany na stanowisko dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szubinie. Od 1999 roku pełni służbę na stanowisku dowódca zamiany w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n.Not. – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Szubinie. W trakcie wieloletniej służby uczestniczył w wielu akcjach ratowniczych. Brał także udział w działaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi na terenie woj. pomorskiego w 2010 r.

tekst: MM

zdjęcia: Maciej Rejment