600 tys. zł na dotacje!

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

NUMER KONKURSU LGR: 2/2020

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 marca 2020r. – 7 kwietnia 2020r.

MIEJSCE SKŁADNIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” ul. Powstańców Wielkopolskich, 89 – 100 Nakło nad Notecią od poniedziałku do piątku w  godz. 8:00 – 15:00

LIMIT ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W NABORZE:  600.000,00zł

FORMA WSPARCIA ORAZ INTENSYWNOŚĆ POMOCY:

– zwrot kosztów kwalifikowanych w wysokości do 50% tych kosztów

– max limit na jednego wnioskodawcę 300.000,00zł

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i akwakultury w zakresie:

a/  Turystyka i rekreacja. Operacje przyczyniające się do rozwoju turystyki, kultury i rekreacji.

Kody PKD: SEKCJA A: 55.1; 55.2; 55.3; SEKCJA I: 56.1; 56.2; 56.3; SEKCJA R: 91.02; 91.04; 93.1; 93.2

b/ Tworzenie/rozwój łańcucha, który obejmuje działalność związaną z produkcją lub przetwarzaniem lub obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Kody PKD: SEKCJA 1: 03.12; 03.22; SEKCJA C: 10.2; 10.91; 10.85; SEKCJA G: 47.23; 46.38

WNIOSKODAWCA:

Osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą oraz osoby prowadzące działalność, które chcą rozwinąć lub zróżnicować swoje przedsiębiorstwo zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

SZKOLENIE Z ZAKRESU PISANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE:

16 oraz 24 marca 2020r. godz. 14:00 Biuro Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” ul. Powstańców Wielkopolskich 6 89 – 100 Nakło nad Notecią

– zgłoszenia przyjmowane do 14 marca 2020r. do godz. 14:00 pod nr 690-984-318

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”