Uroczysta odprawa w Potulicach z okazji Święta Służby Więziennej

25 lutego 2020 roku odbyła się uroczysta odprawa, w trakcie której wręczono funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Potulicach odznaki resortowe, akty nadania wyższych stopni służbowych oraz odznaki przyznane przez Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa.

Rys historyczny

8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski ustalił zasady funkcjonowania polskiego więziennictwa. Powstały wtedy dekret funkcjonował przez dekadę, a przepisy w nim zawarte stanowiły solidny fundament dla powstającego więziennictwa na ziemiach odzyskanych. Data wydania dekretu jest zatem symbolicznym początkiem polskiego więziennictwa, a także stanowi zalążek systemu penitencjarnego w obecnym wydaniu. Zachodnie państwa Europy oceniły wprowadzone przepisy polskiego prawa karnego i przyjęte rozwiązania ustawowe jako jedne z najnowocześniejszych w owym czasie. Rozwój odrodzonego polskiego więziennictwa następował dynamicznie idąc w parze z prezentowanymi postawami funkcjonariuszy ówczesnej Straży Więziennej. Od ponad stu lat, Funkcjonariusze Służby Więziennej, uczestniczyli i uczestniczą do dziś w budowie nowoczesnego, bezpiecznego oraz praworządnego państwa. Z poszanowaniem litery prawa na gruncie nowoczesności XXI wieku realizują stawiane przed nimi zadania i wyzwania.

Awanse i odznaczenia

Odprawa rozpoczęła się od uroczystego przywitania zaproszonych gości przez mjr. Adama Suchomskiego, zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach. Następnie wręczono akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe, a także przyznane przez Ministra Sprawiedliwości odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. W sumie awansowano 18 funkcjonariuszy na wyższe stopnie służbowe, w tym w korpusie oficerskim 2 osoby, w korpusie chorążych 3 osoby, w korpusie podoficerskim 12 osób i w korpusie szeregowych 1 osoba. Uhonorowanych brązową odznaką za zasługi w pracy penitencjarnej zostało 5 osób, a srebrną odznaką 1 osoba. Powyższe odznaczenia oraz akty mianowania wręczył płk Jacek Gościak, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w asyście mjr. Adama Suchomskiego, zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach.

Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa

Ponadto wręczono Odznaki Honorowe Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa w Potulicach w dowód uznania za zasługi na polu promowania zawodu więziennika w społeczeństwie. Powyższe wyróżnienia wręczył mjr Sebastian Kłosiński, V-ce Prezes Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz powiatu, gminy, przedstawicieli służb mundurowych, w tym: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego oraz przedstawicieli sądownictwa.

Wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym funkcjonariuszom serdecznie gratulujemy. Jednocześnie życzymy wszelkich sukcesów zawodowych w dalszej służbie.

tekst: chor. Justyna Sejdowska

zdjęcia: Dariusz Wojciechowski