720 lat Rynarzewa według Piotra S. Adamczewskiego

Jest w gminie Szubin wieś, która była miastem, ale prawa miejskie utraciła. Z okazji 720-lecia nadania praw miejskich obchodzi w tym roku jubileusz, a Muzeum Ziemi Szubińskiej wpisało się w te obchody wystawą. Ta miejscowość to Rynarzewo. 24 października w szubińskim muzeum otwarto wystawę BYŁO SOBIE MIASTECZKO RYNARZEWO poświęconą historii miejscowości. Prezentowane są na niej eksponaty, które pochodzą nie tylko ze zbiorów muzeum, ale w większości ze zbiorów prywatnych Piotra S. Adamczewskiego z Rynarzewa, regionalisty, autora publikacji naukowych związanych m.in. z Rynarzewem, powstaniem wielkopolskim, kościołem, działacza społecznego, prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szubinie, przewodniczącego Rady Muzeum Ziemi Szubińskiej. Wystawę uzupełniają zbiory Archiwum Państwowego w Bydgoszczy i Biblioteki Narodowej w Warszawie. Po powitaniu zebranych przez dyrektor muzeum Kamilę Czechowską wystąpił gościnie chór BELCANTO ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie prowadzony przez Magdalenę Itrich. Chór zaprezentował kilka utworów. O historii Rynarzewa opowiedział Piotr S. Adamczewski, przedstawiając kilka ciekawostek z przeszłości miejscowości. Na wystawie można zobaczyć m.in. dokumenty osobiste, fotografie przedstawiające dożynki, kościoły, których Rynarzewo ma dwa, dokumenty i fotografie szkolne oraz związane ze strażą pożarną, mapy, Dziennik Urzędowy Królewsko-Pruskiej Regencji w Bydgoszczy z roku 1852 zawierający m.in. obwieszczenia sądowe i wpisy o mieszkańcach Rynarzewa czy dowód tożsamości konia z 1928 r. Nie zabrakło także tematu powstania wielkopolskiego 1918/1919, zaboru pruskiego i II wojny światowej. Większość przedmiotów dotyczy historii odległej, ale akcentem współczesnym są pamiątki związane z harcerstwem np. rynarzewską drużyną harcerską czy obozami harcerskimi organizowanymi nad Gąsawką. Na zakończenie Artur Michalak zaprosił wszystkich do uczestnictwa w obchodach jubileuszu w Rynarzewie. Na spotkanie przybyli radni gminy Szubin Artur Michalak i Piotr S. Adamczewski, radny powiatowy Jacek Osiński, dyrektor szkoły w Rynarzewie Agnieszka Tulińska wraz z nauczycielami, wnuczka byłego burmistrza Rynarzewa Wiesława Reszka, obecni i byli mieszkańcy Rynarzewa oraz okolicznych wsi, harcerze seniorzy, którzy wspominali rynarzewskie obozy, oraz mieszkańcy Szubina, z których część również jest związana rodzinnie z Rynarzewem.
Zapraszamy do zwiedzania wystawy.

Muzeum Ziemi Szubińskiej