75. Rocznica Powstania Warszawskiego w Mroczy

Powstanie Warszawskie to największe wystąpienie zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego podczas okupacji niemieckiej. Rozpoczęte 1 sierpnia 1944 roku, o godz. 17.00 i zakończone po 63 dniach pochłonęło ogromną liczbę ofiar. Szacowane liczby oscylują nawet wokół 150 tys. osób, głównie cywilów. Mimo tak wielkich strat Powstanie wpisało się w naszą historię jako jeden z piękniejszych przykładów patriotycznej walki o wolną Polskę.

W powstańczych zmaganiach polegli również mieszkańcy Gminy Mrocza- Maria z Koczorowskich oraz Andrzej i Iwona Dunajewscy- ku czci których w miejscowości Orle znajduje się tablica memoratywna. W Orlu Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza- Leszek Klesiński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy – Jarosław Odrobiński złożyli okolicznościową wiązankę kwiatów oraz zapalili znicz upamiętniając 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Obecna była również delegacja z Sołectwa Witosław z Panią Sołtys – Magdaleną Musiał-Resler na czele, a także członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Kola im. ppor. Franciszka Borzycha w Mroczy, którym przewodziła Pani Prezes Maria Nowacka. W wydarzeniu brał udział również proboszcz parafii w Orlu – ks. Tomasz Kapczyński.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza