Akcja „Szkoła pamięta”

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie zgłosiła swój udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, akcji pozwalającej dołączyć do społeczności pielęgnujących pamięć o naszej historii – ogólnonarodowej i lokalnej. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia naszej małej Ojczyzny. Kulminację tych aktywności zaplanowano na 25 października 2019 r. – ostatni piątek przed 1listopada.

Właśnie w tym dniu 50 uczniów wraz z wychowawcami odwiedziło kcyński cmentarz parafialny na ulicy Nakielskiej, a na nim Pomnik – mogiłę upamiętniającą poległych Powstańców Wielkopolskich, zamordowanych w obozach koncentracyjnych i innych miejscach straceń oraz zamordowanych przez okupanta hitlerowskiego w 1939 r. na terenie Kcyni i okolic. Nauczyciele przedstawili uczniom historię pomnika, odczytali nazwiska umieszczone na głównej tablicy i po stronach bocznych. Po krótkiej modlitwie za zmarłych dzieci zapaliły znicze.

Szkoła w Palmierowie co roku podejmuje różne działania mające na celu pielęgnowanie pamięci o naszej historii, upamiętnienie ważnych postaci i wydarzeń. Uczniowie wraz z nauczycielami porządkują i odwiedzają groby, zapalają znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami, odwiedzają lokalne miejsca pamięci i zgłębiają ich historię.

materiał. SP Palmierowo