Akcja „Szyjemy maseczki” w Zakładzie Karnym w Potulicach

Nowa rzeczywistość przed jaką zostaliśmy postawieni w związku z panującą pandemią nie pozwala pozostać biernym. Zakład Karny w Potulicach włączył się w akcję „szyjemy maseczki”.

Potrzeby

Potrzeby w zakresie posiadania maseczek i innego sprzętu ochronnego są ogromne. Najbardziej potrzebują ich lekarze i inni przedstawiciele służby zdrowia – bo to właśnie od ich zdrowia i kondycji zależy nasze życie. Potulicka jednostka penitencjarna choć nie dysponuje zasobami, które pozwoliłby na masową produkcje maseczek podjęła działania mające na celu zaspokojenie własnych potrzeb. Ułatwi to dostępność tych środków ochrony dla innych podmiotów.

Aktywność

Do tej pory z maszyny do szycia korzystali więźniowie uczestniczący w programie resocjalizacji dla skazanych na długoterminowe kary pozbawienia wolności pn. Artefakt – wykorzystując ją do prac przeznaczanych na akcje charytatywne i dobroczynne. Pojawiające się potrzeby w zakresie maseczek spowodowały adekwatne dostosowanie aktywności skazanych – aktywności do której nie trzeba było namawiać! W akcję włączyli się skazani z Klubu Olimpijczyka.

Efekty

Krótki instruktaż obsługi maszyny do szycia, dużo dobrych chęci zarówno ze strony potulickich funkcjonariuszy jak i zmotywowanych do działania skazanych sprawił, iż na efekty nie trzeba było długo czekać. Obecnie mamy ponad 200 sztuk maseczek, a praca nad ich szyciem nadal trwa!

Aspekt wychowawczy

Tym razem także oprócz kultywowania pomocy, podejmowane działania mają walor wychowawczy i pozwalają na wzbudzanie u skazanych poczucia odpowiedzialności za innych.

tekst: chor. Justyna Sejdowska

zdjęcie: mjr Jarosław Nurkiewicz