Aktywność i akceptacja – realizacja projektu trwa!

Projekt Akceptuję – formy aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych trwa w najlepsze! Zajęcia odbywające się w ramach projektu cieszą się dużym zainteresowaniem.

W Walentynki uczestnicy projektu spotkali się na zajęciach psychospołecznych, które odbyły się na Przystani Powiat Nakielski. Pani Aleksandra Piontkowska-Latoś prowadziła i koordynowała spotkanie.

Wszyscy wspólnie spędzili czas na rozmowach, zabawach integracyjnych oraz zadaniach rozwojowych. Nie zabrakło także poczęstunku, jak i tematycznych, walentynkowych lizaków w kształcie serca. Każdy z uczestników otrzymał prezent – matę gimnastyczną do ćwiczeń oraz paczkę z artykułami piśmienniczymi. Te gadżety mają służyć zarówno podczas zajęć realizowanych w ramach Akceptuję, jak i życiu codziennym.

Właśnie poprzez takie spotkania następuje wzrost aktywności społecznej, który podnosi jakość funkcjonowania w środowisku. To z kolei przyczynia się do wzrostu samooceny i poprawy samopoczucia uczestników projektu. Jest to ważne szczególnie w takie dni jak Walentynki, gdy bliskość drugiej osoby jest tak wytęskniona i potrzebna.

Projekt jest objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią