ASF – spotkanie konsultacyjne

6 sierpnia 2019 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone zagrożeniu chorobą ASF. W spotkaniu uczestniczyli Tadeusz Sobol – Starosta Nakielski, Piotr Kwiatkowski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nakle nad Notecią oraz powiatowy i gminni koordynatorzy ds. ASF z ramienia samorządów.

Afrykański pomór świń (ASF) to śmiertelna, zakaźna oraz zaraźliwa choroba świń oraz dzików. Nie zagraża życiu i zdrowiu człowieka. Powoduje jednak znaczne straty dla  właścicieli świń oraz dla producentów mięsa wieprzowego.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa ASF są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek, dlatego bardzo ważne jest bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców trzody chlewnej:

  • nie kupować świń z niewiadomego pochodzenia;
  • utrzymywać świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami;
  • stosować tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
  • wyłożyć maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Podczas spotkania w dniu 6 sierpnia br. powiatowy lekarz weterynarii omówił aktualną sytuację o zagrożeniu ASF. Poinformował, że na terenie Polski pojawiają się nowe ogniska choroby, w coraz bliższej odległości od województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy spotkania po raz kolejny omówili procedury działania na wypadek wystąpienia choroby oraz uzgodnili terminy spotkań informacyjnych dla sołtysów z obszaru powiatu nakielskiego.

Terminy spotkań z sołtysami:

20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 14:00 – sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 50 (spotkanie dla sołtysów z obszaru gmin: Nakło nad Notecią, Mrocza, Sadki);

20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 16:30 – Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie, ul. Szkolna 2 (spotkanie dla sołtysów z obszaru gmin: Szubin, Kcynia).

apel do hodowców trzody chlewnej.pdf

postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.pdf

wymogi dot. zabezpieczenia gospodarstw.pdf

zasady BIOASEKURACJI.pdf

 

materiał: Dariusz Domek – Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią

zdjęcia: Emilia Marach – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią