Aula nakielskiego liceum będzie nosiła nazwę ks. prof. dr. Szczęsnego Dettloffa

Zarząd Powiatu Nakielskiego rozpatrywał wniosek o nadaniu odrestaurowanej auli I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią imieniem ks. prof. dr. Szczęsnego Dettloffa, osoby niezwykłej i wyjątkowej w dziejach nadnoteckiego grodu, uczonego światowej sławy. Wniosek ten został zaakceptowany pozytywnie, jednak postanowiono wystąpić do rady pedagogicznej i rady rodziców szkoły o opinie. Jeszcze przed świętami wielkanocnymi do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią wpłynęły opinie pozytywne. W tej sytuacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu Nakielskiego zapadnie ostateczna decyzja.

Ks. prof. dr. Szczęsny Dettloff urodził się 5 października 1878 roku w Nakle nad Notecią. W tym mieście spędził dzieciństwo, uczył się w miejscowym Gimnazjum (dzisiejszym Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego). Działał w Towarzystwie im. Tomasza Zana, tajnej organizacji niepodległościowej młodzieży, będącej wyrazem buntu przeciw germanizacji i cenzurze kultury polskiej. Po zdanej w roku 1896 roku maturze rozpoczął studia w seminariach duchownych w  Poznaniu i Gnieźnie. W 1901 roku przyjął święcenia kapłańskie. Został wikariuszem katedry w Poznaniu oraz kapelanem biskupa pomocniczego poznańskiego. W 1910 rozpoczął studia historii sztuki, filozofii, archeologii klasycznej i muzykologii na Uniwersytecie Monachijskim. Cztery lata później uzyskał doktorat z historii sztuki na Uniwersytecie Wiedeńskim. Po powrocie do Poznania został kierownikiem galerii malarstwa Muzeum im. Mielżyńskich, rozwinął działalność publicystyczną i badawczą, angażował się w wiele inicjatyw społecznych. Szczególną uwagę poświęcił badaniom nad sztuką późnego Średniowiecza oraz życiem i twórczością  Wita Stwosza. W 1916 powierzono mu funkcję dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, rok później mianowany został diecezjalnym konserwatorem zabytków, a od 1918 wspólnie z Józefem Kostrzewskim kierował Muzeum Wielkopolskim (dzisiejszym Muzeum Narodowym). Był inicjatorem powołania do życia Uniwersytetu Poznańskiego, którego był profesorem, wychował wielu wybitnych historyków sztuki. Zakładał Konserwatorium Muzyczne i Szkołę Zdobniczą. Na początku okupacji w październiku 1939  uwięziony przez Niemców jako zakładnik, został uwolniony 4 grudnia dzięki wstawiennictwu niemieckiego historyka sztuki –prof. K. H. Clasena z Królewca. Wywieziony do Generalnej Guberni, do końca okupacji przebywał w Zakopanem i Nowym Targu utrzymując się z pracy biurowej. Po powrocie do Poznania podjął pracę na Uniwersytecie, odbudowując Katedrę Historii Sztuki i wznawiając działalność naukową i wydawniczą. Był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Zmarł 4 listopada 1961 roku w Poznaniu, został pochowany na Cmentarzu Junikowskim.

Wychowywał się w rodzinie patriotycznej. Jego ojciec, Wiktor Dettloff witał w imieniu społeczności nakielskiej 20 stycznia 1920 roku na Rynku wkraczających do miasta żołnierzy 59. pułku piechoty wielkopolskiej, potwierdzających powrót Nakła po 148 latach niewoli do Macierzy.

Redakcja składa serdeczne podziękowanie Jerzemu Brukwickiemu z inicjatywę i wieloletnie starania w celu upamiętnienia w Nakle nad Notecią ks. prof. dr. Szczęsnego Dettloffa.

 

 

opracował: Dariusz Wojciechowski

zdjęcia: archiwum redakcji