Barometr rynku pracy LMC – COVID-19 Rynek czeka znaczący wzrost podaży pracy

LMC – właściciel aplikacji Praca za Rogiem – zapytał jej użytkowników o to, jak zmieniła się ich sytuacja zawodowa w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

2/3 aktywnych zawodowo respondentów dostrzega wpływ epidemii na swoją pracę. Dla 40% z nich wiąże się ona ze spadkiem poziomu wynagrodzenia. Najbardziej dramatyczny efekt – zwolnienie lub kompletny brak zleceń – deklaruje 5% badanych. 57% wszystkich ankietowanych szuka pracy, a 25% zatrudnionych z wysokim prawdopodobieństwem przewiduje jej utratę w najbliższym czasie.

Jak jeszcze zmienia się nasz rynek, styl i zakres pracy? Co szósty respondent zapytany o to, jaką zmianę w ramach swojego zatrudnienia odczuwa najsilniej, wskazał mniejszą liczbę zamówień / spadek popytu. Niemal co dziesiąty wymienił zmianę pracy z biurowej na zdalną, a 6% badanych zadeklarowało konieczność przejścia na płatny urlop. W gronie respondentów znaleźli się również tacy, dla których czas epidemii zdecydowanie zwiększył ich dotychczasowe obciążenie pracą. Więcej zamówień czy na przykład dyżurów deklaruje 9% populacji. Jednakzmiana ta przełożyła się na wzrost wynagrodzenia dla jedynie co siódmego z nich (1,4%).

Co więcej, jak wynika z badania, nieco ponad 25% ankietowanych z wysokim prawdopodobieństwem przewiduje utratę pracy. Najgorsze nastroje panują w sektorze usług – tu prawie co trzeci pracownik (31,5%) twierdzi, że w najbliższym czasie prawdopodobnie zostanie zwolniony.

Wszyscy gołym okiem dostrzegamy gwałtowne zmiany na rynku pracy, jednak dopiero przeprowadzone badanie pozwoliło nam je skwantyfikować. Z naszej ankiety online wynika, że w efekcie rozprzestrzeniania się koronawirusa wiele osób zostało zmuszonych do poszukiwania nowej pracy, co – równolegle ze zmniejszeniem liczby ofert – pozwala nam przewidywać znaczący wzrost podaży pracy w najbliższym czasie. Na dziś trudno jest szacować na jak długo.Na bieżąco monitorujemy jednak sytuację i planujemy kolejne edycje naszego badania, by móc mówić o trendach i dostarczać uczestnikom tego rynku wiarygodne danemówi Bartosz Jakubowski, Marketing Manager w LMC Polska.

Badanie zostało zrealizowane przez LMC Polska w dniach 23-26 marca 2020 za pośrednictwem ankiety online. Wzięło w nim udział 11 tys. respondentów – użytkowników aplikacji Praca za Rogiem. LMC planuje kolejne odsłony badania, co pozwoli obserwować trendy na rynku pracy oraz wyciągać kolejne wnioski na temat zmian na rynku pracownika i pracodawcy w związku z epidemią COVID-19.

LMC