Będzie remont ul. Leśnej w Dębowie. Podpisano umowę

W dniu 23.07.2019 r. w Wójt Gminy Sadki – Dariusz Gryniewicz podpisał umowę z wykonawcą REDON Nakło spółka z o.o. reprezentowana przez Prezesa Spółki Andrzeja Trudzińskiego w sprawie inwestycji „Remont drogi gminnej ulicy Leśnej w Dębowie” na odcinku 1,51km.

W wyniku podpisanej umowy zostanie wykonany remont ulicy Leśnej w Dębowie łączący gminę Sadki z gminą Mrocza. Remont polega na wylaniu nowej warstwy betonu asfaltowego (warstwa profilowa o grubości min. 4 cm i warstwa ścieralna o grubości 3 cm.) co zaowocuje poprawą komfortu jazdy zarówno dla dojeżdżających do pól uprawnych jak i dla pozostałych uczestników ruchu.

Gmina Sadki złożyła wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru nr 1/2019/FDS. Zadanie to znalazło się na liście podstawowej wskazującej do otrzymania 55% dofinansowania. Lista musi zostać zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów.

Michalina Zygmunt  Kierownik Referat Inwestycji,Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Sadkach