Bezpieczne liceum

Dzisiaj, 17.09.19r. w ramach działań profilaktycznych odbyły się w I Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie warsztaty dla rodziców „Bezpieczeństwo młodzieży w sieci i mechanizmy uzależnień”. Celem zajęć było uświadomienie rodzicom ich roli w związku z bezpiecznym korzystaniem z Internetu przez młodzież, okazanie rodzicom źródeł podejmowania zachowań ryzykownych przez młodych ludzi oraz uzmysłowienie roli ograniczonego zaufania do tego, co znajduje się w sieci.

Rodzice zapoznani zostali z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania
z Internetu
. Dowiedzieli się również,  co mogą zrobić, żeby uchronić dzieci przed zagrożeniami. Poznali również mechanizmy uzależnień.

Podczas zajęć zaprezentowano rodzicom zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi poważnymi konsekwencjami zarówno dla ich ofiar jak i sprawców.

15.10.2019 r. oraz 17.10.2019 r. odbyły się również warsztaty dla uczniów pod hasłem „Mechanizmy uzależnień i zagrożenia w sieci internetowej ”.

Zajęcia poprowadził pan Krzysztof Ratke certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Głównym celem zajęć było zapobieganie sięganiu młodzieży po środki psychoaktywne oraz uświadomienia im mechanizmów uzależnienia.

Młodzież podczas zajęć nabyła wiedzę na temat czynników chroniących i czynników ryzyka oraz skutecznych metod odmawiania. Uczniowie poznali sposoby identyfikowania
i weryfikowania zagrożeń w sieci internetowej.

Szkoła chroniąc uczniów przez zagrożeniami sprawia, że „Młodzież czuje wsparcie, potrafi przeciwstawić się niekorzystnym zjawiskom, ma większą satysfakcję, jest zadowolona
i zdrowsza”.

Warsztaty sfinansowane zostały przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szubinie.

I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie