Bezpieczne wakacje 2019

Czas wakacji to bardzo wyczekiwany moment dla młodych ludzi, jest to czas odpoczynku od szkolnych obowiązków, czas zabawy i wielu rozrywek. Niestety to także okres, kiedy młodzi ludzie często sięgają po alkohol, dlatego funkcjonariusze podczas służb zwracają szczególną uwagę na respektowanie przez mieszkańców przepisów zawartych w Ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadaniem patroli jest poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie i eliminowanie zjawisk patologicznych, dlatego patrole sprawdzają miejsca w których przebywa młodzież (place zabaw, parki, boiska szkolne, osiedla mieszkaniowe, skwery, klatki schodowe). Rozpoczęły się już kontrole punktów sprzedaży alkoholu i papierosów. Właściciele sklepów są informowani o możliwości korzystania z prawa do sprawdzania wieku klientów, zapytania o dokument tożsamości osoby, która ma zamiar kupić alkohol lub papierosy, a także otrzymują naklejki z widocznym zakazem, że w tym sklepie osoba niepełnoletnia nie ma szans na zakup produktów alkoholowych i tytoniowych. W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2019” strażnicy miejscy w celu poprawy bezpieczeństwa w okresie letniego wypoczynku wdrożyli także do swoich codziennych zadań częstsze kontrole rzeki Noteć wraz z przystanią rzeczną oraz mniejsze akweny wodne na terenie gminy Nakło nad Notecią, zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie regulaminów, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli. Funkcjonariusze będą egzekwować wszystkie przypadki zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz niszczenie zieleni. Ponadto sprawdzane są pod względem technicznym i bezpieczeństwa wszystkie place zabaw oraz ścieżki rowerowe. Mieszkańcy Nakła i okolic będą mogli liczyć na pomoc nakielskiej Straży Miejskiej, polegającej na pilnowaniu porządku podczas festynów jakie odbędą się tego lata.

Straż Miejska w Nakle nad Notecią