Bezpieczny autokar – Ferie zimowe 2024

Wzorem lat ubiegłych, w ramach poprawy bezpieczeństwa w przewozach osób, tut. Inspektorat w okresie 15 stycznia aż do 25 lutego br., roku prowadzi wzmożone kontrole autokarów przewożących m.in. dzieci i młodzież udających się na zimowy wypoczynek.

Inspektorzy podczas kontroli autokaru

Celem działań kontrolnych jest:

– eliminowanie autobusów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (stan techniczny),

– kontrola trzeźwości kierowców,

– kontrola czasu pracy kierowców,

– kontrola wymaganych dokumentów.

Kontrole autokarów prowadzone będą w szczególności na głównych szlakach komunikacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego,   ale także w miejscach zorganizowanych wyjazdów.

Opiekunowie, rodzice lub osoby zainteresowane mogą samodzielnie na stronie internetowej WITD w Bydgoszczy: www.gov.pl/web/witd-bydgoszcz  lub www.BezpiecznyAutobus.gov.pl dokonać sprawdzenia podstawowych informacji  o autokarze w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Kontrole autokarów można zgłaszać telefonicznie (52) 323 83 49 lub drogą elektroniczną bydgoszcz@witd.bydgoszcz.pl

 

 

WITD Bydgoszcz