Bezpłatne maseczki dla mieszkańców Gminy Mrocza

211

Komunikat Burmistrza z dnia
30 kwietnia 2021 r.

W związku z uzyskaniem  maseczek ochronnych od  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego   zawiadamiam mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza, o możliwości odbioru maseczek (po 3 szt. na osobę)  w dogodnym dla siebie miejscu odbioru :

1.Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji,

2.Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

3.Warsztaty  Terapii Zajęciowej,

4.Urząd Miasta i Gminy w  Mroczy

5. U Sołtysów –   mieszkańcy będą poinformowani o warunkach odbioru np. świetlica wiejska, lub o dostarczeniu maseczek do poszczególnych domostw.

 Informuję, że  na jedną osobę przeznaczone są po 3 szt. maseczek, dlatego  osoby zobowiązane będą do pisemnego  potwierdzenia ich odbioru, oraz do podpisania ,,oświadczenia’’, że nie pobrały maseczek w innym  punkcie odbioru.

Jeżeli znają państwo osoby, które nie są w stanie samodzielnie odebrać  maseczek  np.  (samotne lub niepełnosprawne) prosimy o informację pod  nr telefonu  509 848 218  (maseczki dla ww. osób zostaną dostarczone pod wskazany adres).

Proszę odbierać maseczki w najbliższym punkcie odbioru, zgodnie z adresem zamieszkania w godz. od 8.00-14.00 (termin dowolny- od 5 maja).

Urząd Miasta i Gminy Mrocza