Bezpłatne szkolenia online – czego będą dotyczyć?

Mieszkańcy regionu we wrześniu mogą skorzystać jeszcze z dwóch bezpłatnych szkoleń online. Pierwsze odbędzie się 26 września 2023 roku o godz. 10.00 i dotyczyć będzie zasad poprawnego wypełniania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 24 września pod adresem e-mail:szkolenia_bydgoszcz@zus.pl-informuje Krystyna Michałek, Rzecznik Regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Tematem drugiego szkolenia online będzie„Pracownik z niepełnosprawnością. Vademecum przedsiębiorcy”. Szkolenie odbędzie się 27 września 2023 roku o godz. 10.00 za pośrednictwem Platformy Cisco Webex Meeting.  Skierowane jest zarówno do  osób ze szczególnymi potrzebami, jak i do pracodawców. W ramach spotkania odbędą się prelekcje:

  • „Niezdolność do pracy i niepełnosprawność w aspekcie braku ograniczeń zatrudnienia”
    – dr Jerzy Kąkol – Główny Lekarz Orzecznik oddziału ZUS w Bydgoszczy
  •   „Orzekanie o niepełnosprawności dla celów pozarentowych” – Tomasz Kamiński – doradca personalny w Wojewódzkim Zespole ds. orzekania o Niepełnosprawności
  • „Szeroko o aktywizacji, zarządzaniu i zatrudnieniu Osób z Niepełnosprawnościami
    i „moście”, który tworzymy” – Michał Świerczyński – specjalista ds. Rynku Pracy w  Fundacji Aktywizacja
  • „Pomoc  ze środków PFRON dla pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić Ozn” – Piotr Kopyciński- PFRON
  •   „Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. Dobre praktyki” – przedstawiciel przedsiębiorców.
  • Panel dyskusyjny

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są pod adresem e-mail: joanna.karsznia@zus.pldo
22 września. W zgłoszeniu należy wskazać ilość osób, które wezmą udział w spotkaniu oraz adresy mailowe, na które zostaną wysłane zaproszenia.

 

Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim