Briefing prasowy Konferencji Polska 2050 Szymona Hołowni

W czwartek (25 maja) podczas briefingu prasowego w Toruniu przedstawiciele partii Polska 2050 Szymona Hołowni opowiedzieli o postulatach Polski 2050  „Samorząd na 6-tkę”, będących kolejnym z elementów większej wizji, nazywanej przez działaczy „Polską na 6-tkę”.
Briefing otworzył Marcin Skonieczka, Sekretarz regionu woj. kujawsko-pomorskiego partii Polska 2050 Szymona Hołowni.
„Samorząd to wspólnota. Wspólnota mieszkańców, która zamieszkuje dany obszar. Samorząd to my. Samorząd to ludzie którzy rozwijają swoje lokalne wsie, miejscowości, miasta, powiaty i województwa.” – rozpoczął Skonieczka.
„Niestety od 2015 roku mamy do czynienia z procesem centralizacji państwa przez polityków Zjednoczonej Prawicy. Mamy do czynienia z procesem upokarzania samorządów. Zabierane są nam do dochody, które później do niektórych wracają, ale w nietransparentny sposób, poprzez uznaniowo przyznawane dotacje.” – kontynuował.
Marcin Skonieczka podczas swojej wypowiedzi przedstawił trzy postulaty „Samorządu na 6-tkę”:
  • Zwiększenie niezależności finansowej samorządów.
  • Nietykalność subwencji oświatowej.
  • Odpolitycznienie samorządów.
 
Następnie głos zabrała Agnieszka Oczkowska, członkini partii Polska 2050 Szymona Hołowni z Torunia.
Agnieszka Oczkowska przedstawiła kolejne postulaty programu:
  • Zdrowie, transport publiczny blisko ludzi.
  • Godne wynagrodzenie pracowników samorządowych. Podniesienie rangi zawodu i włączenie do służby publicznej.
„Zdrowie, ochrona zdrowia to temat, który dotyczy nas wszystkich. Wiemy doskonale, w jak trudnym położeniu jesteśmy jako pacjenci (…) Polska 2050 Szymona Hołowni postuluje zwrot kosztów dla pacjenta w przypadku odwołanej lub niezrealizowanej wizyty”. – mówiła Oczkowska.
 
„Zwrócimy uwagę na pracowników opieki społecznej. To jest grupa zapomniana. Mocno niedofinansowana. Musimy wesprzeć ich finansowo”. – zaznaczyła w swojej wypowiedzi Agnieszka Oczkowska.
Jako trzeci głos zabrał Łukasz Maciejak, lider struktur politycznych Polska 2050 Szymona Hołowni w Toruniu, Wiceprezes Instytutu Technologii Społeczno-Politycznych „KYBERNETES”.
Łukasz Maciejak przedstawił kolejne trzy postulaty „Samorządu na 6-tkę”:
  • Animator społeczny w każdej gminie.
  • Nowoczesny samorząd.
  • Promowanie dobrych modeli współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

„To co jest kluczowe to rozwijanie nowoczesnego samorządu, a więc możliwość składania wniosków elektronicznie. Aktualnie mamy sytuację, gdy musimy przyjść do urzędu osobiście złożyć wniosek papierowo, a gdy sam urzędnik tych dokumentów szuka zajmuje to niezwykle dużo czasu i wydłuża wszystkie procedury. Elektroniczny obieg dokumentów jest kluczowy dla skrócenia postępowań. Musimy również zapewnić możliwość, żeby obywatel mógł zgłosić swój problem do Urzędu Gminy, a następnie właściwy dla tego problemu organ skontaktuje się z tym obywatelem” – wskazał w swojej wypowiedzi Łukasz Maciejak.

„Społeczności lokalne to podstawa naszego społeczeństwa, dlatego musimy wprowadzić instytucję animatora społecznego w każdej gminie, który zdiagnozujemy problemy lokalnej społeczności, potrzeby, pomoże w budowanie partnerstw lokalnych, wzmacniając w ten sposób inicjatywy lokalne”. – kontynuował Maciejak.

„Kolejny postulat to promowanie dobrych modeli współpracy samorządu z organizacjami. Jestem od wielu lat przedstawicielem organizacji pozarządowych, prowadzę własną fundację, dlatego też wiem jak ważne jest wspieranie NGO’sów, które rozwiązują problemy lokalnych społeczności, udzielają pomocy osobom niepełnosprawnych, osobom niedożywionych. Z tych przyczyn musimy zadbać o zapewnienie wsparcia oraz odpowiednich środków finansowych dla organizacji pozarządowych. Dookoła nas widzimy jak budżety obywatelskie, fundusze sołeckie czy nieformalne inicjatywy lokalne są wstanie rozwiązywać pojawiające się w naszych gminach problemy”- powiedział Łukasz Maciejak.

Przedstawione postulaty podsumował Marcin Skonieczka. Powiedział:

„Samorząd jest fundamentem państwa polskiego. Jako wójt z doświadczeniem 12-to letnim w samorządzie, muszę potwierdzić, że te postulaty rzeczywiście samorząd wzmacniają.” 

 

Marika Miechowicz