Budujemy markę Doliny Dolnej Wisły

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna w partnerstwie z powiatem świeckim oraz we współpracy z samorządami miejskimi Grudziądza i Chełmna rozpoczyna realizację projektu “Budujemy markę Doliny Dolnej Wisły”. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

To już czwarta z pięciu autonomicznych regionalnych marek współtworzących Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc – wcześniej zbudowaliśmy strategie marek Kujawy, Pałuki i Bory Tucholskie. W przyszłym roku dopełnimy naszą konstelacyjną mapę markowym Pojezierzem Brodnickim.

– Markę regionu kulturowego buduje wiele czynników – m.in. historia, kultura, krajobraz, przyroda, zaangażowanie społeczne, odpowiedzialność biznesu, polityka lokalnego samorządu. Jednym z celów, bardzo ważnym, jest zainteresowanie turystów. Jestem przekonany, że wypracowanie założeń spójnej strategii komunikacji Doliny Dolnej Wisły i zaangażowanie społeczności lokalnych pozwolą na zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki tej części regionu, co znajdzie odzwierciedlenie w dochodach szeroko rozumianej branży turystycznej – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Synergia działań promocyjnych podejmowanych we wspólnym nurcie wizerunkowym jest nie do przecenienia. Kryzys w branży turystycznej dobitnie pokazał, że terytorialna marka to kapitał, który pomaga przetrwać zapaść na rynku, a po jego przebudzeniu – kieruje uwagę na to, co rozpoznawalne, lubiane, darzone sentymentem. Choć są to kwestie oczywiste, w praktyce nadal pozostaje wiele do zrobienia. Stąd inicjatywa cyklu warsztatów, z którą K-POT dociera do regionalnych liderów, by spotkać ze sobą tych, którzy w swojej pracy, działalności społecznej, w poczuciu wspólnoty miejsca i tożsamości ich małej ojczyzny, mają potrzebę kreowania rzeczywistości, w której żyją.

Turystyka występuje w działaniach K-POT w roli narzędzia do tworzenia produktów lokalnych, wprowadza nową perspektywę, pozwala odnieść się do trendów (nie tylko w naszej branży, ale też społecznych, lifestylowych, edukacyjnych itd.).

Koncepcja marek regionalnych ma zapobiegać ich wewnętrznej „kanibalizacji”, czyli  ubieganiu się o turystów z tych samych segmentów rynku. Bez szczególnych zabiegów marketingowych możemy sięgać po klientów o całkowicie odmiennych motywach podroży. Kujawy odwołują się do srebrnej turystyki (trendu „silver tsunami” i life balance), Pałuki – do edukacji w każdym wieku (long life learning oraz edutainment – nauka przez zabawę), Bory Tucholskie do relacji człowieka z naturą i kwestii klimatycznych.

Popularność Doliny Dolnej Wisły wśród turystów wzrasta dzięki m.in. Festiwalowi Smaku w Grucznie, Święcie Śliwki w Strzelcach Dolnych czy ofercie Szlaku „Niech Cię Zakole”. Tym bardziej wymaga dyskusji w kontekście obecnych trendów, analizy zasobów, tożsamości i potencjału, analizy potrzeb turystów i mieszkańców, a także planów rozwoju turystyki w nowej strategii województwa.

Warsztaty „Budujemy markę Doliny Dolnej Wisły” odbędą się w Chełmnie (16 maja) oraz Chrystkowie (18 maja). Opiekę ekspercką powierzono renomowanej agencji marketingu terytorialnego Locativo z Krakowa.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Daniel Pach dla UMWKP