Budżet Kcyni na 2020 roku uchwalony. Radny Pezacki zagłosował przeciw

Koniec roku, to dla wszystkich samorządów czas na konstrukcje budżetów na przyszły rok. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kcyni w dniu 12 grudnia 2019 roku 13 z 14 obecnych radnych głosowało za uchwaleniem budżetu w przedstawionej formie. Tylko radny Mirosław Pezacki był przeciwny i powiedział NIE budżetowi Gminy Kcynia na 2020 rok.
Głosowanie poprzedził Burmistrz Marek Szaruga, który przedstawił plan budżetu na przyszły rok. Dochody w 2020 roku maja wynieść 70 385 867 złotych. Trzeba pamiętać, że ponad 68 mln to dochody bieżące a pozostała część to dochody majątkowe.
W finansowej układance dużą rolę odgrywają kredyty, które Gmina Kcyni musi spłacać oraz obligacje. Włodarz podkreśla, że do utrzymania oświaty Gmina Kcynia w przyszłym roku będzie musiała dopłacić prawie 6 milionów złotych, gdyż zaplanowana subwencja na 2020 rok wynosi 15 443 283 złotych a według planu wydatków na 11 szkół potrzebna jest kwota ponad 21 milionów złotych.

tekst . Robert Koniec

zdjęcia: UM Kcynia