Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku inwestycją 2019 roku

Zbyt długo nie zastanawialiśmy się nad wyborem inwestycji 2019 roku. Prawdą jest, że w mijającym roku wyremontowano i wybudowano na terenie powiatu nakielskiego wiele kilometrów dróg i jeszcze wiele w tym zakresie jest do zrobienia, ale inwestycją nie tuzinkową, inwestycją w człowieka jest zakończenie rewitalizacji byłej szkoły wraz z rozbudową na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku. Odbioru końcowego inwestycji realizowanej przez Powiat Nakielski miało miejsce 22 listopada 2019 roku, a uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 12 grudnia 2019 roku. Całkowity koszt inwestycji to kwota 6.310.000 złotych, w tym dofinansowanie z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3.062.412,04 złotych, z PFRON 250.000 złotych i ministerstwa 996.012,80 złotych. Generalnym wykonawcą była firma REVbud sp. z o.o. w Toruniu.

tekst i zdjęcia: Zbigniew Kubisz