Centrum Handlowe RONDO wspiera lokalne instytucje w czasie walki z koronawirusem

Centrum Handlowe RONDO zawsze było i jest związane z lokalną społecznością, wspierało i wspiera tych, którzy pomocy potrzebują.W tym trudnym okresie epidemii koronawirusa jesteśmy jeszcze bliżej Bydgoszczy i jego mieszkańców. Podejmujemy działania niosące pomoc osobom i instytucjom najbardziej potrzebującym wsparcia – podopiecznym bydgoskiego Caritas, osobom bezdomnym czy przebywającym w Domach Pomocy Społecznej.

Nasze działania zaczęliśmy od wsparcia Caritas Diecezji Bydgoskiej, które zajmuje się głównie osobami bezdomnymi, wykluczonymi społecznie, żyjącymi czasami w skrajnym ubóstwie, ale także seniorami borykającymi się z samotnością. Do Caritas trafiły właśnie produkty spożywcze, środki czystości oraz produkty apteczne, które wesprą działalność jednej z placówek Caritas – Centrum Pomocy „Betlejem”, w którym funkcjonuje jadłodajnia, łaźnia dla bezdomnych oraz punkt pielęgniarski.

„Jesteśmy częścią Bydgoszczy, dlatego w tym trudnym dla nas wszystkich czasie chcemy wesprzeć najbardziej potrzebujących członków naszej społeczności. Wiemy, że nasza pomoc jest w tej chwili niezbędna, dlatego pokazujemy solidarność z tymi, którzy najbardziej potrzebują teraz wsparcia– mówi Magdalena Piechna, Head of Asset Management, CEE z Cromwell Property Group, właściciela CH RONDO.

Wsparcie Caritas Diecezji Bydgoskiej to nie jedyne działanie podejmowane przez CH RONDO. Paczki z produktami żywnościowymi i środkami czystości przekazaliśmy również do Kuchni dla ubogich im. Św. Brata Alberta w Bydgoszczy. Pomoc trafiła także do trzech bydgoskich Domów Pomocy Społecznej – DPS Słoneczko, DPS Jesień Życia oraz DPS Promień Życia. We wspomnianych placówkach Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy rozdysponuje otrzymane od CH RONDO środki czystości oraz środki ochrony osobistej.

Monika Paduch