CityFit w CH RONDO ponownie otwarty

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r., w ramach kolejnego etapu planu odmrażania gospodarki, z dniem 6 czerwca klub fitness CityFit został ponownie otwarty w CH RONDO. Siłownia działa zgodnie z wytycznymi sanitarnymi opracowanymi dla siłowni przez Ministerstwo Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.

W sobotę 6 czerwca został otwarty klub fitness CityFit zlokalizowany w CH RONDO, w którym obowiązują ścisłe zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Ograniczeniu ulega liczba osób mogących przebywać jednocześnie na siłowni oraz w każdej z sal treningowych (1 osoba na 10 m2). Siłownia ma obowiązek dezynfekowania szatni i węzłów sanitarnych oraz zapewnienia klientom środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego. Z kolei osoby trenujące odpowiadają za dezynfekcję każdego używanego urządzenia po zakończeniu danego ćwiczenia. Na terenie klubu fitness obowiązuje 2-metrowy dystans od innych osób. Dla ułatwienia na podłodze wyklejono specjalne oznaczenia regulujące odległości pomiędzy ćwiczącymi. Dodatkowo, pracownicy CityFitprzy wykonywaniu usługi są zobowiązani do stosowania środków ochrony osobistej – maseczki i rękawiczek.

„Uwolnienie siłowni i klubów fitness to bardzo dobra wiadomość nie tylko dla wielu mieszkańców Bydgoszczy, ale także dla nas, ponieważ ten sektor gospodarki odgrywa bardzo ważną rolę w ofercie centrum handlowego. Już od pierwszego dnia ponownego otwarcia klubu widzimy, że nasi klienci chętnie wracają do trenowania w CityFit, który w pełni przystosował się do wytycznych sanitarnych opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym” – mówi Magdalena Piechna, HeadofPortfolio Management w Cromwell PropertyGroup.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów, CH RONDO w dalszym ciągu stosuje rygorystyczne zasady bezpieczeństwa higienicznego.Na terenie centrum – przy wejściach głównych, w strefie gastronomicznej oraz przy toaletach – zamontowano dozowniki z płynem do dezynfekcji. Klienci są również informowani o możliwości zakupu maseczki w wybranych punktach handlowych oraz specjalnym maseczkomacie. Serwis sprzątający został wyposażony w dodatkowe środki czystości o silniejszym działaniu antybakteryjnym i wirusobójczym oraz regularnie odkaża wszystkie elementy na pasażach – podłogi, kosze na śmieci, donice, klamki, poręcze, a także podłogi i ściany korytarzy wiodących do toalet. Dokładnej dezynfekcji są również poddawane urządzenia i wyposażenie toalet. W toaletach umieszczono szczegółowe instrukcje sanitarne mycia i dezynfekcji rąk, a także zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek oraz zamontowano bezdotykowe podajniki do mydła. Ponadto, pomieszczenia toalet oraz przestrzeni specjalnych, takich jak Pokój Rodzica z Dzieckiem, poddawane są regularnemu ozonowaniu. Co ważne, wentylacja na terenie obiektu jest prowadzona w 100 proc. przy użyciu świeżego powietrza, bez rekuperacji.

Ścisłe procedury higieniczne mające chronić wszystkich użytkowników obiektu – klientów, personel sklepów oraz personel pomocniczy, obowiązują również w strefie gastronomicznej, która jest dostępna dla Klientów CH RONDO od 18 maja. Zmianie uległ układ przestrzeni – usunięto część stolików i miejsc siedzących, tak aby zachować wymagane 2 metrowe odległości pomiędzy nimi. Dystans 2 metrów obowiązuje również osoby stojące w kolejce do poszczególnych punktów gastronomicznych. Dla ułatwienia na podłodze wyklejono specjalne oznaczenia regulujące odległości pomiędzy oczekującymi. Przy wejściu do strefy gastronomicznej ustawiono dozowniki z płynem dezynfekującym oraz informacje z zaleceniami przestrzegania zasad sanitarnych m.in. z ważną dla klientów informacją, że zasłanianie nosa i ust przez klientów nie obowiązuje podczas oczekiwania przy stoliku i w trakcie konsumpcji.

CH RONDO działa w poszerzonej formule od 4 maja. Wciąż nieczynne pozostają biura podróży.

Opis wszystkich wdrożonych w centrum procedur bezpieczeństwa oraz pełna, regularnie aktualizowana, lista otwartych sklepów i punktów usługowych dostępna jest na stronie https://www.chrondo.pl/

Monika Paduch