Co to jest kronika?

Co o to jest kronika? Jakie informacje się w niej zapisuje? Co prócz zapisków odręcznych można w kronice znaleźć? Jak można ozdobić karty i okładkę kroniki? Na takie pytania znalazły odpowiedź zuchy z 13 Grunwaldzkiej Gromady Zuchowej Ogniste Pióra w Szubinie, które 4 października odwiedziły Muzeum Ziemi Szubińskiej i wzięły udział w przygotowanych zajęciach. Spotkanie z zuchami rozpoczęło się od zwiedzenia sali harcerskiej i obejrzenia zgromadzonych tam pamiątek, również tych zuchowych, a podczas poznawania eksponatów poznania zarysu historii harcerstwa szubińskiego. Później miały niecodzienną okazję obejrzeć wybrane kroniki: harcerskie, zuchowe, obozowe oraz tematyczne. Były to kroniki, których okładki wykonano z różnych materiałów i różnymi technikami (np. z drewna, kory drzewa, wycinanek, przyklejania różnych materiałów, malunkami). Stronice tych kronik również zdobiły ręcznie tworzone obrazki, które wywołały u zuchów zachwyt. Zajęcia o historii kronik prowadziła Katarzyna Tatar.

Muzeum Ziemi Szubińskiej