Czarne Stopy w Muzeum Ziemi Szubińskiej

W ramach omawiania na języku polskim powieści „Czarne Stopy” Seweryny Szmaglewskiej uczniowie z klasy V c uczestniczyli w ciekawych zajęciach prowadzonych przez panią Iwonę Kruk w muzeum.
I część spotkania poświęcona była historii i tradycjom. Uczniowie poznali początki organizacji skautowskich Roberta Badena-Powella oraz genezę polskiego harcerstwa założonego przez Olgę i Andrzeja Małachowskich. Uczniowie omawiali także prawa harcerskie i dzielili się własnymi przeżyciami i spostrzeżeniami. II część lekcji odbyła się izbie poświęconej historii harcerstwa na ziemi szubińskiej. Licznie zgromadzone pamiątki prowokowały do pytań, a znajome nazwiska krewnych i sąsiadów uświadomiły uczniom, że także harcerze tworzyli historię ich miasteczka.

Tekst: Artur Michalak- Szkoła Podstawowa nr 1w Szubinie