Delegacje 8 K-PBOT obecne podczas obchodów 77 rocznicy Powstania Warszawskiego

Pomimo upływu czasu pierwszego sierpnia nasze myśli są kierowane do stolicy, gdzie 77 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, która jak cały 5 rodzaj Sił Zbrojnych RP dzierży tradycje Armii Krajowej, była obecna podczas uroczystości w województwie.
Oprócz sztandaru brygady kujawsko-pomorscy Terytorialsi mieli zaszczyt wystawić sztandary Światowego Związku Żołnierzy AK okręgu Bydgoszcz i Toruń. Mundurowi byli obecni między innymi w Grudziądzu przed pomnikiem gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz podczas mszy świętej w kościele garnizonowym w Bydgoszczy. O godz. 17 podczas godziny W wraz z innymi służbami mundurowymi stanęli przed pomnikiem Powstania Warszawskiego w Bydgoszczy. W Toruniu, który jest Stałym Rejonem Odpowiedzialności 81 batalionu lekkiej piechoty, poczet sztandarowy wziął udział w uroczystościach na Placu Rapackiego. Dni poprzedzające rocznicę Powstania były okazją do porządkowania miejsc pamięci sierpniowego zrywu, które znajdują się na terenie naszego województwa.


Oficer Prasowy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej por. Paweł BANASIAK